Hjem


Indsats


Netværk


Samarbejde


Case


Om os


Fakta


Kontakt

Alle har ret
til et godt liv

Vi er et hjælpenetværk med fokus på trivsel i familien som helhed


Læs mere

Trivsel – en afgørende faktor i risikoerhverv

Ansatte i politi, fængselsvæsen, forsvar og andre risikoerhverv oplever barske situationer, der ind i mellem sætter sig spor i sjæl og krop. Det kræver gode kolleger, ledere og ikke mindst en robust familiekerne. Et fokusområde, der desværre først bliver italesat, når trivslen forsvinder fordi søvnproblemer, flashbacks og andre fysiske og psykiske symptomer begynder at styre ens liv, og for nogen udvikler sig til PTSD.

I den situation står mange uden hjælp. De føler sig stigmatiseret, mister troen på egne evner og trækker sig, mens ægteskab, børns trivsel, job og venner smuldrer.

Vi er klar til at hjælpe. Med specialiseret rådgivning og støtte fra familierådgivere og et unikt netværk af familiementorer, der har oplevet PTSD på egen krop.


En ny tilgang til PTSD

Vores fokus er det gode familieliv

Mange PTSD-ramte oplever, at hjælpen kommer for sent eller ikke passer til dem. Sammen med PTSD-
ramte og deres familier har vi derfor udviklet en ny helhedsorienteret tilgang til PTSD:

’Det gode liv – fri af PTSD’

En tilgang, hvor vi kommer hjem hos den enkelte og hvor hjælpen tilrettelægges individuelt i samspil med
ægtefælle og børn med fokus på trivsel og livskvalitet i familien som helhed.
Som når en skipper styrer sit skib i isfyldt farvand, kan den PTSD-ramte og familien lære at styre hverdagens
udfordringer fri af isbjergene.

Kontakt os

Vores hjælpenetværk er klar

Vi har udviklet et netværk, der er klar til at hjælpe PTSD-ramte familier. Et netværk, der ved, hvad de taler om. De kender stress og PTSD fra egen krop. De har selv oplevet, hvordan initiativet svinder og konfliktniveauet stiger. Hvordan familien indretter sig efter omstændighederne og langsomt isolerer sig, mens ægteskab, karriere og venskaber smuldrer. Hvordan børn mistrives i forhold til skole og venner. Og de har som mange andre oplevet, at de ikke fik hjælp eller, at hjælpen kom alt for sent og ramte skævt i forhold til de konkrete udfordringer.

Vores netværk er selv blevet hjulpet af den nye tilgang i ’Det gode liv – fri af PTSD’ og er nu klar til at hjælpeandre.


Kontakt os

Sussi Kallesøe var gift med PTSD-ramte politiassistent Lars Kallesøe. I en kronik i Berlingske den 1. februar 2020 fortæller Sussi, hvordan de som familie stod uden hjælp, indtil de stødte på en familierådgiver, der så helheden i familien:

” … [den officielle hjælp] kom helt enkelt for sent til at redde stumperne af et ægteskab … ”

”Hjælpen kom til sidst … i tide til at redde relationerne mellem vores tre børn og deres far … Da vi fik kontakt til familiekonsulenten i projektet, Christian, var første fokus at få hjælp til at forstå og takle vores datters reaktion … Efterfølgende besøgte Christian Lars. Efter få samtaler forsvandt Lars’ mareridt og flash back samt mange af de fysiske reaktioner … ”

I dag er Lars Kallesøe vores netværkskoordinator.

Du kan læse kronikken ved at klikke her

Samarbejde og partnerskaber

Kernen i vores tilgang og indsats er opbygning af resiliens hos PTSD-ramte og deres familier.

Ud over at hjælpe PTSD-ramte familier, stiller vi vores fagprofessionelle kompetencer og erfaringer til rådighed for organisationer, arbejdsgivere og jobcentre, der hjælper PTSD-ramte med at genfinde fodfæste.

Gennem samarbejde og partnerskaber hjælper vi med at udvikle de organisatoriske rammer og
kompetencer i forhold til at kunne hjælpe og rådgive PTSD-ramte og deres familier.

Vi er til rådighed i hele forløbet: idéudvikling, planlægning og gennemførelse af projekter, fondsansøgning, kompetenceudvikling, evaluering og afrapportering.


Kontakt os

Det gode liv – fri af PTSD

‘Det gode liv – fri af PTSD’ er et godt eksempel. Her støttede vi en række PTSD-ramte familier og politiets hjælpeorganisation THIN BLUE LINE med faglige kompetencer og erfaringer. Sammen udviklede vi en ny tilgang til PTSD ud fra ønsket om at forbedre forholdene for de PTSD-ramte kolleger.

” … i kraft af min funktion som formand for støtteforeningen Thin Blue Line Denmark, som hjælper tilskadekomne og sygepensionerede politibetjente samt disses pårørende, har vi haft et længerevarende samarbejde med Christian Søllested Hansen og projektet Med Ansvar ‘Det gode liv – fri af PTSD’ … ”

Ole Madsen

Formand for Thin Blue Line

Om MedAnsvar

MedAnsvar arbejder ud fra principperne om den socioøkonomiske virksomhed.  Overskuddet går til at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk af PTSD-ramte, der peer to peer hjælper andre PTSD- ramte familier.

MedAnsvar er et netværk. Vi tilbyder familier og PTSD-ramte i risikojobs tidlig og helhedsorienteret hjælp. Gennem vidensdeling udvikler vi et dansk og internationalt samarbejde med fokus på resiliens og mental sundhed.

Vi tænker i helheder. Vi ved, at udvikling sker ved at give til fællesskabet.

Jeg stiftede ’MedAnsvar’ fordi jeg som tidligere politiinspektør og socialdirektør havde set, hvordan medarbejdere i risikojobs – trods mange og ofte dyre indsatser – ikke fik den hjælp de burde og så hvordan de barske oplevelser udviklede sig til PTSD.

Lars Bo Kjær

Om opgaven

Opgaven er stor – både i forhold til indsats og økonomi. Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd (VIVE) oplyser (Projekt 301572, VIVE 2020), at 3,7% af alle politibetjente og 13,5% af alle fængselsbetjente opfylder diagnosekriterierne for PTSD. Hertil kommer antallet af PTSD-ramte i forsvaret og øvrige risikojob. Vi er klar til at tage medansvar for denne opgave.

Samfundsmæssigt giver det stof til eftertanke, at de gennemsnitlige sundhedsmæssige ekstraudgifter pr. PTSD-ramt er cirka 100.000 kr. årligt og at for tidlig pensionering koster mindst 200.000 kr. årligt. Også her er vi klar til at tage medansvar.


Kontakt Os

Om MedAnsvar

MedAnsvar arbejder ud fra principperne for socio-økonomiske virksomheder.

Overskuddet går til at udvikle og vedligeholde et landsdækkende netværk af PTSD-ramte, der peer to peer hjælper andre PTSD-ramte familier med helhedsorienterede hjælp til selvhjælp værktøjer hjemme hos dem selv.

Links

Læs Sussi’s Kronik om os

Kontakt

kontakt@medansvar.eu

+45 61 13 61 07

© 2020. Alle rettigheder er reserveret. 


GDPR og persondatapolitik